Over ons

De Stichting Buurthuis St. Joris is op 14 september 1994 opgericht met als doel de realisatie en exploitatie van een buurthuis.
In 1995 hebben vrijwilligers uit de wijk Echt-Noord het Buurthuis St. Joris gebouwd voor hun inwoners.

De gemeente Echt-Susteren heeft in zijn beleid ten aanzien van gemeenschapshuizen bepaald dat gemeenschapshuizen een essentiële voorziening zijn voor behoud en ontwikkeling van de leefbaarheid en moeten daarom op peil en in stand gehouden worden. Buurthuis St. Joris is daarin een essentiële voorziening voor de gemeenschap van de kern Echt en de wijk Echt-Noord.

Op 7 oktober 2014 heeft de Stichting ter voortbestaan van het buurthuis, dit verkocht aan de gemeente Echt-Susteren voor een bedrag van € 1,-- kosten koper.
Ter bevordering van de leefbaarheid binnen de kern Echt is toen tevens tussen de gemeente en de Stichting een overeenkomst gesloten ter zake eigendom, beheer, huur, onderhoud en exploitatie van Buurthuis St. Joris.
Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode van minimaal 20 jaar met het oog op het ter beschikking blijven van deze voorziening voor de gemeenschap.

Stichting Buurthuis St. Joris beheert en exploiteert het Buurthuis St. Joris met buitenterrein, gelegen aan de Cypresstraat 58, 6101 JX  Echt.
Ruimten in het buurthuis worden door de Stichting beschikbaar gesteld voor sociaal-maatschappelijke, culturele en onderwijs of zorg gerelateerde activiteiten en verhuurd aan personen en/of samenwerkingsverbanden die een binding hebben met de kern Echt en de wijk Echt-Noord.