Activiteiten

Hieronder zijn de reguliere activiteiten opgenomen die in het buurthuis plaatsvinden. 
Voor de overige activiteiten wordt verwezen naar de programma's van de Buurtvereniging St. Joris en de Seniorenvereniging St. Joris.
(beschikbaar als menukeuze bij de resepectievelijke verenigingen).