Aanmelden seniorenvereniging

Artikel 1
Lid van de Senioren Vereniging kunnen zijn: 55+ers van de gemeente Echt-Susteren en omgeving die de leeftijd van 55 jaar
hebben bereikt of wiens partner die leeftijd heeft bereikt en zich als lid hebben aangemeld bij het bestuur en als zodanig
door het bestuur zijn toegelaten. Leden die wensen, klachten of ideeën hebben, kunnen die schriftelijk ter kennisgeving
melden bij het bestuur. Het bestuur dient deze op haar eerstvolgende vergadering in behandeling te nemen en op dit
schrijven te reageren naar de desbetreffende leden toe.

Artikel 2
Lidmaatschap/ toetreding tot de Senioren Vereniging kan het gehele jaar door. De aanmelding voor het lidmaatschap kan
bij ieder bestuurslid met opgave van de gezinsgegevens. Na toetreding ontvangt elk lid schriftelijk informatie over de geplande activiteiten. 
Tevens zal per adres eenmaal per jaar een informatieboekje worden verstrekt met de jaarplanning en andere bijzonderheden.
Ook zal u via deze website geïnformeerd worden over alle activiteiten van de Senioren Vereniging.

Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Nieuwe leden, die later in het jaar lid worden, dienen naar
redelijkheid een bedrag van het restant van de contributie te betalen. De contributie kan worden voldaan via een storting
op onze bankrekening, of het wordt door één van onze bestuursleden geïnd of bij u thuis opgehaald.

Wenst u, na alle voorgaande informatie nog inlichtingen, schroom dan niet om contact op te nemen met de voorzitter of de
secretaris of een ander bestuurslid. Zoals u heeft kunnen lezen, worden er door onze vereniging vele activiteiten georganiseerd.
Deze activiteiten worden georganiseerd, tegen een minimale contributie, door veel vrijwilligers. 
         - De contributie bedraagt € 15,00 per jaar per adres.

Wenst u lid te worden van onze Senioren Vereniging, vul dan het opgaveformulier in en lever dit in bij een van onze bestuursleden. 
Ook kunt u dit formulier gebruiken om wijzigingen in uw gezinssamenstelling door te geven. 
Wel s.v.p. alles invullen en niet alleen de wijziging.

Voor het formulier klik op het icoontje     

  Buurthuis St. Joris | Cypresstraat 58 | 6101 JX Echt | Tel. 0475-488928 | info@buurthuisstjoris.nl | design Jac Kuijpers en Wim Steskens