Project "Voeding van A tot Z"

Het doel van het project "Voeding van A tot Z"'is om  kennis/kunde actief over te dragen van de oudere generatie naar de schooljeugd. 
Praktisch alles oefenen wat met voeding te maken heeft. De jeugd krijgt de kans om samen met ouderen groenten te telen en evt. ook samen te bereiden en te eten.  Aldoende leert de jeugd dat bloemkool en sla niet in een fabriek gemaakt wordt.
Het voedingproject promoot een gezonde leefstijl. (duurzaam-gezond-actief-sociaal). Het gezamenlijk kook en teelproject zal voor veel ouderen en alleenstaanden nieuwe kansen bieden.  De kans om op een laagdrempelige manier hun trots (vereenzaming) te overwinnen.

De vrijwillige ondersteuning zal gericht worden op het samenwerken en beleven van de activiteit van verschillende doelgroepen.
Inclusief denken zal veel aandacht krijgen. Wekelijks is naar behoefte de mogelijkheid om deel te nemen aan de kook-eetprojecten.

Echt-Noord verdient dit project waarbij we hopen dat er nieuwe kansen ontstaan voor bewoners om weer echt mee te kunnen doen.
Meedoen ja, na een klein zetje wel zelf actief worden.

Deelnemers
De basisschooljeugd zal begeleid worden tijdens het telen van groenten in de gemakkelijk toegankelijke en overzichtelijke moestuin langs de school/buurthuis.  
De schooljeugd zal actief door vrijwilligers betrokken ter ontlasting van de leerkrachten.

Het kookproject "Voeding van A tot Z" hoopt door hun activiteit veel nieuwe wijkbewoners, ouderen, alleenstaanden en andere belangstellenden actief te kunnen betrekken zodat Echt-Noord een wijk kan worden waar mensen zich prettig en thuis voelen. 
Een goede voorziening kan een wijkoverstijgende rol vervullen omdat in enkele kleinere buurwijken veel ouderen woonachtig zijn.

  Buurthuis St. Joris | Cypresstraat 58 | 6101 JX Echt | Tel. 0475-488928 | info@buurthuisstjoris.nl | design Jac Kuijpers en Wim Steskens