Voorwaarden voor lidmaatschap

Lid van de vereniging kunnen zijn:

Artikel 1
Alle (eerdere) inwoners en hun huisgenoten uit de Kern Echt-Noord en alle straten genoemd bij de doelstelling.
Leden die wensen of klachten hebben, kunnen die schriftelijk ter kennisgeving brengen bij het bestuur.
Het bestuur dient deze op haar eerstvolgende vergadering in behandeling te nemen en op dit schrijven te reageren naar de desbetreffende leden toe.

Artikel 2
Lidmaatschap Toetreding tot de vereniging kan het gehele jaar door. De aanmelding voor het lidmaatschap kan bij ieder bestuurslid
met opgave van uw gezinsgegevens. Na toetreding ontvangt elk lid schriftelijk informatie van de geplande activiteiten.
Tevens zal per adres eenmaal een informatiebrochure worden verstrekt, indien dit wordt gewenst, dan wel zal via deze website u over
alle activiteiten informeren. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Nieuwe leden, die later in het jaar lid worden,
dienen een redelijk bedrag van het restant van de contributie te betalen. De contributie kan worden voldaan via een storting op onze bankrekening, of het wordt door onze vrijwilligers, bij u thuis opgehaald.

Artikel 3
Attenties.
De vereniging verplicht zich tot attenties bij: huwelijksjubilea b.v. 25-40-50 en 60 jaar koninklijke en/of kerkelijke/pauselijke onderscheidingen. Voor al deze punten geldt de regel, dat het bestuur hiervan door de betrokkene, of een nauwe relatie hiervan, in kennis wordt gesteld.
Ieder lid, die de statuten en/of huishoudelijk reglement wil inzien, kan hiervoor een afspraak maken met de secretaris.

Wenst u, na alle voorgaande informatie nog inlichtingen, schroom dan niet om contact op te nemen met de voorzitter of de secretaris of een ander bestuurslid. Zoals u heeft kunnen lezen, worden er in onze buurt, door onze buurtvereniging vele activiteiten georganiseerd voor jong en oud, tegen een minimale contributie.
De contributie bedraagt 15,00 Euro per jaar voor het gehele gezin.

 

 Buurthuis St. Joris | Cypresstraat 58 | 6101 JX Echt | Tel. 0475-488928 | info@buurthuisstjoris.nl | design Jac Kuijpers en Wim Steskens