Zaate Hermenie Neut Zat

 

De Zaate Hermenie "NEUT ZAT" is opgericht in 1993 en ontstaan vanuit de wens van de buurtvereniging St. Joris om een
muziekgezelschap op te richten, ter muzikale omlijsting van de vastelaovendgroep van de buurt en dat zich vanuit Echt-Noord
mengt in de gemeenschap Echt .

Doelstelling
Doelsteeling van "Neut Zat" is gezellgheid en plezier met als gezamelijke interesse het maken van "meziek". De meeste leden van de goep
zijn begonnen als muziek analfabeten en het eerste jaar bestond dat ook voornamelijk uit muziekles, noten leren lezen en ritme.
Na dit eerste jaar werden er gezamenlijk instrumenten aangeschaft naar ieders voorkeur en werden de eerste optredens uitgevoerd,
onder ondere tijdens buurtfeesten en vastelaovend optochten.

De gekozen naam "Neut Zat" heeft een (drie)dubbele betekeinis, namelijk "Neut" in de betekenis van muzieknoten enerzijds en
neutjes (dr√∂pkes) anderzijds, Daarnaast "Neut" in de betekenis van geld, wat er echter nooit "zat" (voldoende) is.
Vanaf het begin wordt er 1 keer per week geoefend, momenteel op de donderdagavond. Na al die jaren is er een hechte groep ontstaan
die samen fijne en minder fijne momenten deelt.
"Neut Zat" is een groep die actief deelneemt aan de activiteiten binnen de gemeenschap Echt en door andere verenigingen graag wordt
uitgenodigd om deze muzikaal te omlijsten.
Muzikaal gezien was het seizoen 2001/2002  een hoogtepunt. In dat jaar is de Echter vastelaovend sjlager "Weg van Ech" door "Neut Zat"
genaakt en op CD vastgelegd. Het resultaat mag er zijn en daar zijn we dan ook trots op.
Een ander hoogtepunt was het vieren van het 22-jarig jubileum in 2015.                                                                        . 

Om een beeld te geven van de activiteiten, dat niet alleen het samen "meziek" maken omvat maar daarnaast andere gezamenlijke activiteiten,
hieronder een greep uit het jaarprogramma:

 • Repetitie op donderdag (uiteraard)
 • Opluisteren vastelaovendmiddag "De Eghte"
 • Opluisteren prinsereceptie
 • Opening Echter vastelaovend op vrijdag in Berkelaer
 • Afvaardiging naar de "Zoepkoel" in Venlo
 • Deelname vastelaovendoptocht op zondag
 • Naar Mestrecch op vasteloavenddinsdag
 • Opluisteren activiteiten Pergamijn
 • Jaarvergadering 
 • Barbeque
 • Famileidag
 • Concertreis (2-jaarlijks)
 • Deelname aan het "Geert Hanssen concours"
 • Deelname "Zaate hermeniekes" treffen
 • Organsiatie van en optreden tijdens Kerstmatinee
 • Spontaan georganiseerde activiteiten en optredens                                                                                                                            

Heeft u interesse om ook samen muziek te maken en deel uit te maken van "Neut Zat", voorkennis en ervaring is niet vereist, kom dan eens
praten en luisteren tijdens de repetitieavond. Deze is iedere donderdag van 20.00 tot 22.00 uur in het Buurthuis St. Joris, Cypresstraat 58.
U bent van harte welkom. 

Voor overige vragen of aanmelding kunt u terecht bij

Wim Steskens, Abeelstraat 61, Echt  Tel. 0475-487630

 

 

  Buurthuis St. Joris | Cypresstraat 58 | 6101 JX Echt | Tel. 0475-488928 | info@buurthuisstjoris.nl | design Jac Kuijpers en Wim Steskens