Over ons

Het ontstaan van de buurtvereniging St. Joris 

Onze buurtvereniging werd opgericht na de oorlog in 1945, met als doelstelling het verlenen van noodzakelijke burenhulp.
Bij het overlijden van iemand uit de buurt , ook wel “put” genoemd, werd door een van de buren van de overledene de klok van de St. Landricuskerk, handmatig geluid.
Ook werd er door de buren een rondgang door de straat gemaakt om geld op te halen voor de aanschaf van een bloemstuk of krans en voor het lezen van missen. Ook was het toen gebruikelijk, dat de buren de kist van de overledene droegen. Dit was eigenlijk de minst leuke kant van de burenhulp.
Gelukkig trouwden er ook wel eens buurtbewoners, of vierden zij een 25, 40, 50 en zelfs 60 jarig huwelijksjubileum, of werd er een kindje geboren. Dan pakte de buren zich bij elkaar en werd er iets georganiseerd. In feite worden, met name de laatste activiteiten, nog steeds door onze buurtvereniging in ere gehouden en wordt door het bestuur van de buurtvereniging aan de jubilarissen een passend cadeau overhandigd. Ook geboortes werden niet overgeslagen.
De volgende vraag welke bij u misschien komt opdagen is, waar de naamgeving vandaan komt. Oorspronkelijk bestond onze buurt uit enkele straten, zoals de St. Jorisstraat,(vandaar de naam St. Joris) de Diepstraat, Berkelaarsweg, Maasbrachterweg de inmiddels afgebroken Kamp, Roermondseweg en een gedeelte van de Wilhelminalaan en Kerkveldsweg tot aan het spoor. We spreken dan over misschien 100 huizen, waar in totaal 300 à 400 mensen woonden.

Op een gegeven moment werd door enkele mensen het initiatief genomen om een buurtvereniging op te richten. Uit de beginjaren kan ik me nog wat namen herinneren zoals:
Slager Bair Heynen, kruidenier Sjra Aerts (vader van Martin Aerts) schoenmaker Andre Kurvers (vader van Jan Kurvers) de familie Golsteyn (Harie van de Keizer) en rijwielfabrikant Sef Geurts (vader van Jp Geurts), eigenlijk allemaal zakenlieden.
Om te vergaderen moest er ook een geschikte vergaderlocatie gezocht worden. Aanvankelijk werd er bij een van de bestuursleden thuis vergaderd. Daarna heeft men in het KJV-gebouw gelegen aan het Vrijthof vergaderd, doch deze locatie voldeed niet omdat het gebouw niet in de “put” gesitueerd was. Tot 1969 heeft de buurt vergaderd in het café van Nes en Teun Meuwissen (mijn ouders), gelegen aan de Berkelaarsweg. Na het overlijden van mijn ouders werd vervolgens vergaderd in “’t Home”(eigendom van Jo en Mia Creemers) gelegen aan de Wilhelminalaan. Een kleine locatie maar een grote opkomst met als voorzItter Sjaak Maassen. Doch in 1995 werd dit gebouw, op last van de gemeente Echt afgebroken. Zodoende werd besloten tot de bouw van een nieuw buurthuis, gesitueerd te midden van de inmiddels strek gegroeide buurt, gelegen aan de Cypresstraat.
Dit buurthuis is gebouwd door vrijwilligers van onze buurt, is zeer modern en uiterst geschikt voor het organiseren van vooral binnen activiteiten, het houden van vergaderingen, feestjes, kienen, recepties, informatieavonden, dansen, jeugddisco, etc.
Ook is worden er buitenactiviteiten georganiseerd zoals jeu de boules en is er inmiddels ook een tuintje aangelegd waar onze keuken gebruikt maakt van verse groenten en fruit als voor de buurtbewoners wordt gekookt en kunnen de kinderen van onze buurt zien hoe groenten en fruit verbouwd worden.
Voor buurtbewoners die nog nooit in het buurthuis zijn geweest: u bent van harte welkom.

Namens het bestuur van de Buurtvereniging Sint Joris.
Toine Meuwissen, secretaris/penningmeester.

Doelstelling

De doelstelling van de Buurtvereniging is, het bevorderen van de betrokkenheid bij alle bewoners van het wel en wee binnen onze buurt.
Dit doen wij, door het organiseren van diverse activiteiten, welke de saamhorigheid bevorderen en daardoor aan deze betrokkenheid kunnen 
bijdragen. Wellicht wekt het de interesse van de buurtbewoners hieraan te willen meewerken door zich als vrijwilliger of bestuurslid op te geven. Ook is het mogelijk zich op te geven voor b.v. een activiteit waarin hij of zij in geïnteresseerd is. 
Het dagelijks bestuur is o.a. belast met de planning, coördinatie en organisatie van activiteiten, het bijhouden van de ledenadministratie, het innen van de contributie en de zorg dat het huishoudelijk reglement conform wordt toegepast. 
Verder zijn binnen de buurtvereniging een aantal besturen (groepen dan wel clubs) werkzaam, die tot doel hebben met die werkzaamheden bezig te zijn, waarvoor zij vanwege hun specifieke kennis of ervaring dan wel als hobby affiniteit bezitten. 

 Buurthuis St. Joris | Cypresstraat 58 | 6101 JX Echt | Tel. 0475-488928 | info@buurthuisstjoris.nl | design Jac Kuijpers en Wim Steskens