Over ons

Senioren Vereniging St.Joris Echt-Noord
De Senioren Vereniging bestaat inmiddels sinds 7 januari 1998 en is toen notarieel vastgesteld. Het nummer van de K.v.K. is: 13040366. In 1998 werd gestart met de 
activiteit kienen. Inmiddels zijn de activiteiten flink uitgebreid. De doelgroep zijn 55+ers van de gemeente Echt-Susteren en omgeving die de leeftijd van 55 jaar en
meer hebben bereikt of wiens partner die leeftijd heeft bereikt en zich als lid hebben aangemeld bij het bestuur en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
Bent u echter geïnteresseerd in onze activiteiten en iets jonger dan beslist het bestuur of u toegelaten wordt als lid. Inmiddels telt de Senioren Vereniging ongeveer 300 leden.

Doelstelling:
De doelstelling is het creëren van, op de eerste plaats, gezellige bijeenkomsten voor 55+ers. 
Hieraan wordt vormgegeven door het organiseren van de volgende activiteiten:
     - Bewegingsactiviteit Qi-gong55plus logo kopie
     - Bloemschikken
     - High Tea
     - Kaarten maken e.a. knutselactiviteiten
     - Kienen
     - Fietstochten
     - Jaarlijks uitstapje
     - Lezingen
     - Activiteiten i.s.m. Stichting en Buurtvereniging St.Joris.

Zie hiervoor ons jaarprogramma                  


De Senioren Vereniging stelt zich het volgende ten doel
a. het bevorderen van het algemeen welzijn van haar leden – individueel en als groep – en het behartigen van hun sociaal-culturele, economische en maatschappelijke belangen.
b. de zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid van 55+ers te bevorderen.
c. het bieden van activiteiten die tegemoet komen aan de wensen en behoeften van zoveel mogelijk leden.

De Senioren Vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het deelnemen aan maatschappelijke discussies en het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten betreffende de belangenbehartiging van senioren.
b. mogelijkheden te bieden voor Meer Bewegen voor Ouderen, ontspanning en het versterken van onderlinge contacten.
c. samenkomsten te beleggen voor leden en geïnteresseerden die betrekking hebben op de interesses van de leden op allerlei gebied; cultureel, sociaal, creatief en maatschappelijk.

  Buurthuis St. Joris | Cypresstraat 58 | 6101 JX Echt | Tel. 0475-488928 | info@buurthuisstjoris.nl | design Jac Kuijpers en Wim Steskens