Aanmelden Buurt- / Seniorenvereniging


Door u aan te melden voor 1 van de verenigingen krijgt u automatisch een (gratis) lidmaatschap voor de andere vereniging, mits u voldoet aan de voorwaarden hiervoor.
Om u aan te melden of de voorwaarden te bekijken, maak hieronder een keuze:

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden Buurtvereniging St. Joris

Lid van de vereniging kunnen zijn:

Artikel 1
Alle (eerdere) inwoners en hun huisgenoten uit de Kern Echt-Noord en alle straten genoemd bij de doelstelling.
Leden die wensen of klachten hebben, kunnen die schriftelijk ter kennisgeving brengen bij het bestuur.
Het bestuur dient deze op haar eerstvolgende vergadering in behandeling te nemen en op dit schrijven te reageren naar de desbetreffende leden toe.

Artikel 2
Lidmaatschap Toetreding tot de vereniging kan het gehele jaar door. De aanmelding voor het lidmaatschap kan bij ieder bestuurslid
met opgave van uw gezinsgegevens. Na toetreding ontvangt elk lid schriftelijk informatie van de geplande activiteiten.
Tevens zal per adres eenmaal een informatiebrochure worden verstrekt, indien dit wordt gewenst, dan wel zal via deze website u over
alle activiteiten informeren. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Nieuwe leden, die later in het jaar lid worden,
dienen een redelijk bedrag van het restant van de contributie te betalen. De contributie kan worden voldaan via een storting op onze bankrekening, of het wordt door onze vrijwilligers, bij u thuis opgehaald.

Artikel 3
(Attenties).
De vereniging verplicht zich tot attenties bij: huwelijksjubilea b.v. 25-40-50 en 60 jaar koninklijke en/of kerkelijke/pauselijke onderscheidingen. Voor al deze punten geldt de regel, dat het bestuur hiervan door de betrokkene, of een nauwe relatie hiervan, in kennis wordt gesteld.
Ieder lid, die de statuten en/of huishoudelijk reglement wil inzien, kan hiervoor een afspraak maken met de secretaris.

Wenst u, na alle voorgaande informatie nog inlichtingen, schroom dan niet om contact op te nemen met de voorzitter of de secretaris of een ander bestuurslid. Zoals u heeft kunnen lezen, worden er in onze buurt, door onze buurtvereniging vele activiteiten georganiseerd voor jong en oud, tegen een minimale contributie.
         - De contributie bedraagt 15,00 Euro per jaar voor het gehele gezin

Wenst u lid te worden van onze buurtvereniging, vul dan het opgave formulier in en lever dit in bij een van onze bestuursleden.
Ook kunt u dit formulier gebruiken om wijzigingen in uw gezinssamenstelling door te geven.
Wel s.v.p. alles invullen en niet alleen de wijziging.

Voor het formulier klik op het icoontje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden Seniorenvereniging St. Joris

Lid van de vereniging kunnen zijn:

Artikel 1
Lid van de Senioren Vereniging kunnen zijn: 55+ers van de gemeente Echt-Susteren en omgeving die de leeftijd van 55 jaar
hebben bereikt of wiens partner die leeftijd heeft bereikt en zich als lid hebben aangemeld bij het bestuur en als zodanig
door het bestuur zijn toegelaten. Leden die wensen, klachten of ideeën hebben, kunnen die schriftelijk ter kennisgeving
melden bij het bestuur. Het bestuur dient deze op haar eerstvolgende vergadering in behandeling te nemen en op dit
schrijven te reageren naar de desbetreffende leden toe.

Artikel 2
Lidmaatschap/ toetreding tot de Senioren Vereniging kan het gehele jaar door. De aanmelding voor het lidmaatschap kan
bij ieder bestuurslid met opgave van de gezinsgegevens. Na toetreding ontvangt elk lid schriftelijk informatie over de geplande activiteiten. 
Tevens zal per adres eenmaal per jaar een informatieboekje worden verstrekt met de jaarplanning en andere bijzonderheden.
Ook zal u via deze website geïnformeerd worden over alle activiteiten van de Senioren Vereniging.

Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Nieuwe leden, die later in het jaar lid worden, dienen naar
redelijkheid een bedrag van het restant van de contributie te betalen. De contributie kan worden voldaan via een storting
op onze bankrekening, of het wordt door één van onze bestuursleden geïnd of bij u thuis opgehaald.

Wenst u, na alle voorgaande informatie nog inlichtingen, schroom dan niet om contact op te nemen met de voorzitter of de
secretaris of een ander bestuurslid. Zoals u heeft kunnen lezen, worden er door onze vereniging vele activiteiten georganiseerd.
Deze activiteiten worden georganiseerd, tegen een minimale contributie, door veel vrijwilligers. 
         - De contributie bedraagt € 15,00 per jaar per adres.

Wenst u lid te worden van onze Senioren Vereniging, vul dan het opgaveformulier in en lever dit in bij een van onze bestuursleden. 
Ook kunt u dit formulier gebruiken om wijzigingen in uw gezinssamenstelling door te geven. 
Wel s.v.p. alles invullen en niet alleen de wijziging.

Voor het formulier klik op het icoontje     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Buurthuis St. Joris | Cypresstraat 58 | 6101 JX Echt | Tel. 0475-488928 | info@buurthuisstjoris.nl | design Jac Kuijpers en Wim Steskens