Planning bouwproject

  production planning

16-05-2024. Onlangs heeft de gemeente besloten om ook het bestaande Buurthuis aan een verduurzamingsslag te onderwerpen en mee te nemen in het bouwproject. Het installatiebureau krijgt daarvoor  een aanvullende onderzoeksopdracht, waarvan de resultaten moeten worden afgewacht. Daarom wordt het vervangen van de vouwwand uitgesteld en kan de Dependance (noodlokalen) langer open blijven. Zodra  een concretere planning bekend is zullen we deze publiceren.